Công ty TNHH Ernst & Young Vietnam

  • Địa điểm: Tầng 8, tòa CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Website: ey.com

Giới thiệu

GIỚI THIỆU CÔNG TY

EY là một tổ chức hàng đầu thế giới cung cấp Dịch vụ Bảo đảm (Kiểm to��n), Thuế, Tư vấn Giao dịch và Dịch vụ Tư vấn. EY Việt Nam là doanh nghiệp quốc tế đầu tiên có 100% vốn đầu tư nước ngoài về dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn tại Việt Nam. Được chính thức cấp phép hoạt động vào năm 1992, EY Việt Nam... EY là một tổ chức hàng đầu thế giới cung cấp Dịch vụ Bảo đảm (Kiểm toán), Thuế, Tư vấn Giao dịch và Dịch vụ Tư vấn. EY Việt Nam là doanh nghiệp quốc tế đầu tiên có 100% vốn đầu tư nước ngoài về dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn tại Việt Nam. Được chính thức cấp phép hoạt động vào năm 1992, EY Việt Nam...

Quyền lợi nhân viên

Thưởng
Nghỉ phép

Quyền lợi nhân viên

Thưởng
Nghỉ phép

Đăng tin tuyển dụng MIỄN PHÍ trên Joboko

Giải thưởng của chúng tôi: