Nền Tảng Học Online Babilala

Địa điểm: Hà Nội

Quyền lợi nhân viên

Thưởng
Nghỉ phép
Nền Tảng Học Online Babilala
13 - 27 triệu
Hà Nội, Kon Tum
17/08/2024
Nền Tảng Học Online Babilala
13 - 27 triệu
Hà Nội, Kon Tum
17/08/2024
Nền Tảng Học Online Babilala
1.6 - 12 triệu
Toàn Quốc
09/08/2024
Nền Tảng Học Online Babilala
Thoả thuận
Hà Nội, Kon Tum
07/08/2024
Nền Tảng Học Online Babilala
10 - 15 triệu
Hà Nội, Kon Tum
07/08/2024
Nền Tảng Học Online Babilala
13 - 35 triệu
Hà Nội, Kon Tum
04/08/2024
Nền Tảng Học Online Babilala
13 - 35 triệu
Hà Nội, Kon Tum
04/08/2024
Nền Tảng Học Online Babilala
12 - 20 triệu
Hà Nội, Kon Tum
02/08/2024
Nền Tảng Học Online Babilala
Tới 30 triệu
Hà Nội, Kon Tum
27/07/2024
Nền Tảng Học Online Babilala
13 - 30 triệu
Hà Nội, Kon Tum
28/07/2024

Giải thưởng
của chúng tôi

Top 3

Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.

Top 15

Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.

Top 10

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.

Giải Đồng

Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.