Sheraton Hai Phong

Địa điểm: Vinhomes Imperia Metropolitan Area, Ha Noi street, Hong Bang district, Hai Phong, Vietnam

Quyền lợi nhân viên

Thưởng
Nghỉ phép
Sheraton Hai Phong
Thỏa thuận
Hải Phòng
30/06/2024
Sheraton Hai Phong
Thỏa thuận
Hải Phòng
15/07/2024
Sheraton Hai Phong
Thỏa thuận
Hải Phòng
30/06/2024
Sheraton Hai Phong
1.000.000đ - 1.000.000đ
Hải Phòng
30/06/2024
Sheraton Hai Phong
Thỏa thuận
Hải Phòng
30/06/2024
Sheraton Hai Phong
Thỏa thuận
Hải Phòng
30/06/2024
Sheraton Hai Phong
Thỏa thuận
30/06/2024
Sheraton Hai Phong
Thỏa thuận
Hải Phòng
30/06/2024
Sheraton Hai Phong
Thỏa thuận
Hải Phòng
30/06/2024

Giải thưởng
của chúng tôi

Top 3

Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.

Top 15

Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.

Top 10

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.

Giải Đồng

Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.