The Grand Ho Tram

Địa điểm: Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

GIỚI THIỆU CÔNG TY

The Grand Ho Tram is known as Vietnam's first luxury integrated resort managed by Asian Coast Development Ltd.

Mô tả công ty

Quyền lợi nhân viên

Du lịch
The Grand Ho Tram
Cạnh Tranh
Bà Rịa - Vũng Tàu
10/07/2024
The Grand Ho Tram
Cạnh tranh
Hồ Chí Minh
04/07/2024
The Grand Ho Tram
Cạnh Tranh
Bà Rịa - Vũng Tàu
31/07/2024
The Grand Ho Tram
Cạnh Tranh
Bà Rịa - Vũng Tàu
10/07/2024
The Grand Ho Tram
thỏa thuận
Hồ Chí Minh
31/07/2024
The Grand Ho Tram
thỏa thuận
Hồ Chí Minh
30/07/2024
The Grand Ho Tram
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
05/07/2024
The Grand Ho Tram
Thỏa thuận
Bà Rịa - Vũng Tàu
30/07/2024
The Grand Ho Tram
Thỏa thuận
Bà Rịa - Vũng Tàu
29/06/2024
The Grand Ho Tram
Thỏa thuận
Bà Rịa - Vũng Tàu
30/06/2024

Giải thưởng
của chúng tôi

Top 3

Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.

Top 15

Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.

Top 10

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.

Giải Đồng

Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.