TNHH Nobland Viet Nam

Địa điểm: 1-8A1, 4-8A4, 1-3&9-10KB1 TAN THOI HIEP ZONE, HIEP THANH WARD

Quyền lợi nhân viên

Thưởng
Nghỉ phép
TNHH Nobland Viet Nam
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
26/07/2024
TNHH Nobland Viet Nam
10 Tr - 20 Tr VND
Hồ Chí Minh
31/07/2024
TNHH Nobland Viet Nam
8 Tr - 20 Tr VND
Hồ Chí Minh
31/07/2024
TNHH Nobland Viet Nam
8 Tr - 30 Tr VND
Hồ Chí Minh
31/07/2024
TNHH Nobland Viet Nam
Trên 25 Tr VND
Hồ Chí Minh
31/07/2024
TNHH Nobland Viet Nam
10 Tr - 20 Tr VND
Hồ Chí Minh
31/07/2024
TNHH Nobland Viet Nam
8 Tr - 25 Tr VND
Hồ Chí Minh
31/07/2024
TNHH Nobland Viet Nam
8 Tr - 15 Tr VND
Hồ Chí Minh
31/07/2024
TNHH Nobland Viet Nam
8 Tr - 15 Tr VND
Hồ Chí Minh
31/07/2024
TNHH Nobland Viet Nam
8 Tr - 25 Tr VND
Hồ Chí Minh
31/07/2024

Giải thưởng
của chúng tôi

Top 3

Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.

Top 15

Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.

Top 10

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.

Giải Đồng

Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.