Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:

1. Mô tả công việc

- Tham mưu, tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của Công ty: Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật xây dựng, Luật lao động,...

- Hỗ trợ các phòng ban soạn thảo, chỉnh sửa các văn bản, hồ sơ, Hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam; Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết;

- Quản trị hồ sơ pháp lý Công ty: Soạn thảo hồ sơ và hướng dẫn thực hiện thủ tục họp Hội đồng thành viên Công ty, giao dịch với người liên quan, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh pháp lý, các nội dung khác thuộc phê duyệt của Hội đồng thành viên Công ty, các giấy ủy quyền...

- Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên các thông tin, văn bản ban hành mới ảnh hưởng đến Công ty để tư vấn, hướng dẫn cho các đơn vị khi có yêu cầu;

- Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định;

- Liên hệ, giao dịch với các cơ quan bên ngoài để giải quyết công việc Cấp trên phân công

2. Yêu cầu

- Trình độ/ Bằng cấp: Cử nhân chuyên ngành Luật;

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh Nghe nói đọc viết thành thạo, đặc biệt là Tiếng Anh chuyên ngành Luật

- Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên.

3. Quyền lợi

- Mức lương thỏa thuận

- Được hưởng các quyền lợi theo quy đình của nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN)

- BH chăm sóc sức khỏe Aon.

- Du lịch, khám sức khỏe...

- Quà sinh nhật, quà ngày lễ tết...

- Được tham gia các khóa đào tạo của Công ty

Nộp hồ sơ liên hệ

Đinh Quang Tiến

Tập Đoàn GreenGroup