Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:

Mô tả công việc

 • Ghi dữ liệu vào hệ thống kế toán kịp thời và chính xác
 • Phụ trách tất cả các khoản thanh toán cho công ty. Kiểm tra và xác nhận giao dịch AR & AP
 • Thực hiện xử lý và ghi chép các giao dịch tài khoản phải trả và đảm bảo rằng tất cả các hóa đơn và các khoản bồi hoàn của nhân viên được thanh toán chính xác và phù hợp với các chính sách và quy trình Tài chính
 • Đối chiếu tiền mặt và ngân hàng.
 • Quản lý việc xử lý thu chi tiền mặt, ghi nhận doanh thu và công nợ phải thu và phối hợp chặt chẽ với Nhà hàng để đảm bảo doanh thu và khoản phải thu trong hệ thống được ghi nhận kịp thời và chính xác.
 • Thực hiện xử lý phân bổ chi phí, trích trước hàng tháng, phân bổ chi phí trả trước, khấu hao TSCĐ và ghi sổ nhật ký điều chỉnh, phân loại lại.
 • Lập báo cáo tài chính hàng tháng, đánh giá hàng quý, v.v.
 • Lập báo cáo quản trị hàng tháng theo yêu cầu của GM.
 • Chuẩn bị dòng tiền theo yêu cầu.
 • Lập báo cáo thuế (VAT, FCT, TNDN), báo cáo thống kê theo quy định
 • Làm việc với cơ quan Thuế, Công ty kiểm toán, Công ty mẹ nếu cần thiết.
 • Hỗ trợ Kế toán trưởng điều hành hoạt động hàng ngày, hàng tháng và cuối năm của Phòng Kế toán / Tài chính

Yêu cầu công việc

 • Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí trí tương đương
 • Background tài chính/kế toán/ngân hàng
 • Có kinh nghiệm mảng bán lẻ/fnb
 • Có thể làm việc độc lập

Quyền lợi được hưởng

 • Bảo hiểm các loại theo quy định
 • Giờ làm việc T2 - T6 (nghỉ thứ 7, chủ nhật)
 • Lương Tháng 13
 • Bảo hiểm sức khỏe riêng
 • Gói khám sức khỏe định kỳ

Nộp hồ sơ liên hệ

Tú Nguyễn

SON KIM FOOD AND BEVERAGE CO., LTD