Trách nhiệm
Đảm bảo rằng công trình được thi công đúng theo kế hoạch, chất lượng và tiến độ.
Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình xây dựng.
Quản lý và giám sát nhân viên, công nhân và nhà thầu liên quan đến dự án.
Giải quyết các vấn đề phát sinh và xử lý tranh chấp nếu có.
Bảo đảm an toàn lao động và tuân thủ quy tắc bảo vệ môi trường.
Lên kế hoạch và quản lý nguồn lực, vật liệu và thiết bị để đáp ứng yêu cầu xây dựng.
Nhiệm vụ
Lập kế hoạch, thiết kế và xây dựng các công trình dân dụng hoặc công nghiệp.
Đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình xây dựng.
Điều chỉnh, giám sát và đánh giá tiến độ thi công của dự án.
Lên kế hoạch nguồn lực, vật liệu và thiết bị cần thiết cho công trình.
Quản lý và giám sát nhóm công nhân, đảm bảo an toàn lao động và tuân thủ quy tắc bảo vệ môi trường.
Kiểm tra và chấp nhận các vật liệu xây dựng, thiết bị và công việc đã hoàn thành.
Giải quyết các vấn đề kỹ thuật và rủi ro trong quá trình xây dựng.
Tham gia trong việc lập dự toán, đấu thầu và quản lý ngân sách dự án.
Quyền hạn
Quyết định về thiết kế, phương pháp thi công và sử dụng nguồn lực.
Đề xuất các thay đổi, điều chỉnh hoặc cải tiến trong quá trình xây dựng.
Tham gia vào việc chọn lựa nhà thầu và cung cấp các hợp đồng liên quan.
Kiểm tra và chấp nhận công việc đã hoàn thành, và đưa ra quyết định về thanh toán cho các nhà thầu.
Yêu cầu khác
Kiến thức chuyên môn về kỹ thuật xây dựng, bao gồm hiểu biết về cấu trúc, vật liệu, phương pháp xây dựng và quy chuẩn kỹ thuật.
Kỹ năng quản lý dự án, bao gồm khả năng lập kế hoạch, phân công công việc, giám sát tiến độ và quản lý nguồn lực.
Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề, cùng với khả năng ra quyết định và đưa ra quyết định một cách logic và có căn cứ.
Kỹ năng giao tiếp tốt để tương tác với các bên liên quan, bao gồm chủ đầu tư, kiến trúc sư, nhà thầu và công nhân.
Chức danh:
Chuyên viên nghiệp vụ/Kỹ thuật viên
Nơi làm việc:
Nội thành
Mức lương:
5 đến 10 triệu
Trình độ phổ thông cao nhất:
Tốt nghiệp Trung học phổ thông
Trình độ:
Đại học
Số lượng:
2
Phúc lợi:
Đóng BHXH, BHYT, BHTN
Cơ hội thăng tiến:
Tốt
Chế độ tăng lương:
Hàng năm
Thời gian làm thêm:

Kinh nghiệm:
Từ 1 đến 2 năm
Tính chất:
Toàn thời gian
Yêu cầu thời gian:
Loại hợp đồng:
12 đến 36 tháng

Nộp hồ sơ liên hệ

Lê Văn Quân

công ty tnhh fsi việt nam