Mô tả công việc

 • Chịu trách nhiệm phân tách và đưa ra các mục tiêu kinh doanh cơ bản ( bao gồm cả mục tiêu chi phí), xây dựng lộ trình chi phí hàng năm và theo dõi thường xuyên để thúc đẩy các chỉ số đạt được
 • Chịu trách nhiệm tính giá thành các loại sản phẩm, vật tự phụ cà cung cấp số liệu hỗ trợ cho việc ra quyết định của lãnh đạo
 • Phối hợp hoàn thành báo cáo tuần, tháng, quý, nửa năm, năm và các công việc khác của công ty
 • Phối hợp hoàn thành vận hành hệ thống đánh giá kết quả hoạt động của công ty và xác nhận các dữ liệu cơ sở liên quan
 • Chịu trách nhiệm tính toán tổn thất do các vấn đề chất lượng với các bên liên quan
 • Chịu trách nhiệm báo cáo dữ liệu tổn thất sản xuất bất thường cho bộ phận vận hành pin
 • Chịu trách nhiệm xuất báo cáo chi phí sản xuất cơ sở/lợi nhuận hàng ngày/hàng tuần
 • Thực hiện tốt công tác bảo mật thông tin liên hệ và hỗ trợ hoặc giám sát người khác thực hiện tốt công tác bảo mật
 • Chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ khác do cấp trên giám sát

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành liên quan quản lý, kế toán,...
 • Tin học văn phòng thành thạo
 • Tiếng Trung 4 kỹ năng khá

Quyền lợi được hưởng

 • Đóng bảo hiểm theo quy định
 • Lương thưởng
 • Có cơ hội cử đi học tập tại nước ngoài
 • Thưởng hiệu suất tháng, quý, năm

Nộp hồ sơ liên hệ

chị Nhi

Công Ty TNHH Vinasolar Technology