Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:

Mô tả công việc

Bộ phận: Bộ phận QA
Quản lý: Nhân viên phòng QC
Cấp trên trực tiếp: Trưởng bộ phận QA
Báo cáo trực tiếp: Trưởng bộ phận QA
Báo cáo vượt cấp: Phó tổng giám đốc
MÔ TẢ TÓM TẮT CÔNG VIỆC:
1. Thực hiện các báo cáo, thống kê.
2. Xác định đánh giá và giám sát việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng và môi trường, RoHS.
3. Quản lý tài liệu hệ thống quản lý chất lượng và môi trường của công ty.
4. Hỗ trợ ban lãnh đạo trong các đợt đánh giá của bên thứ hai và thứ ba.
CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH
1 Lập báo cáo thống kê hàng tuần, hàng tháng của bộ phận chất lượng.
a. Thu thập tất cả các báo cáo có ký nhận thẩm tra từ QC để thực hiện thống kê báo cáo cấp trên trực tiếp.
b. Phân tích xu hướng lỗi phát sinh trong tuần, tháng.
2. Xác định, đánh giá và giám sát thực hiện hệ thống quản lý chất lượng và môi trường
a. Phát hiện các điểm không phù hợp trong hệ thống chất lượng và môi trường.
b. Tìm hiểu tài liệu chuyên môn, tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu để cải tiến hệ thống.
3. Quản lý các tài liệu hệ thống quản lý chất lượng và môi trường của công ty
a. Lập danh mục tài liệu hệ thống quản lý chất lượng và môi trường, thực hiện công tác lưu trữ.
b. Phân phối đến bộ phận sử dụng.
4. Hỗ trợ và duy trì hệ thống quản lý chất lượng , hệ thống môi trường, hệ thống RoHS và giám sát việc vận hành hệ thống của các bộ phận và theo dõi việc thực hiện các hành động khắc phục các thực hiện kịp tiến độ.
Dựa vào mục tiêu chất lượng theo dõi tiến độ việc thực hiện mục tiêu chất lượng của các bộ phận. Kiểm tra các bộ phận khác có thực hiện đúng quy trình hiện hành hay không. Nếu phát hiện điểm không phù hợp yêu cầu thực hiện hành động khắc phục.
5. Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch đánh giá và đảm bảo tất cả các điểm không phù hợp được
a. Nắm rõ các kế hoạch và nội dung đánh giá của cơ quan đánh giá, kiểm soát tiến độ thực hiện chuẩn bị tốt cho các đợt đánh giá của công ty.
b. Báo cáo cấp trên khi có bộ phận không hoàn thành tiến độ. Đưa ra hướng giải quyết sớm nhất.
6. Tóm tắt các vấn đề cải tiến của công ty được tìm thấy trong các đợt đánh giá của bên thứ hai và thứ ba, và trả lời cho các bên liên quan.
a. Tiếp nhận các báo cáo sau mỗi đợt đánh giá, thông báo các điểm không phù hợp, các khuyến nghị cải tiến đến các bộ phận, cá nhân liên quan.
b. Phối hợp các bộ phận liên quan thiết lập kế hoạch cho hành động khắc phục.
c. Đảm bảo các hành động khắc phục kịp tiến độ.
7. Kiểm tra tình hình thực hiện hệ thống ISO của công ty
a. Hiểu rõ các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO hiện hành.
b. Kiểm tra tình trạng hoạt động theo đúng yêu cầu hệ thống chất lượng, môi trường, RoHS của các bộ phận.
c. Hỗ trợ các bộ phận khác khắc phục các điểm không phù hợp.
d. Báo cáo cấp trên tình trạng hoạt động của hệ thống mỗi tháng.
CÁC NHIỆM VỤ PHỤ: Thực hiện công việc do cấp trên chỉ định
CÁC QUY TRÌNH CÔNG VIỆC: Tham chiếu các Nội quy, Quy chế, Quy định, Quy trình thực hiện công việc của Công ty và các văn bản, tài liệu của pháp luật hiện hành có liên quan tới công việc.
CÁC MỐI QUAN HỆ:
1. Nội bộ:
- Tất cả các phòng ban
2. Bên ngoài:
- Cơ quan đánh giá.
- Khách hàng.
- Nhà cung cấp.
RA QUYẾT ĐỊNH: Quyết định liên quan đến tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng và môi trường , RoHS
TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN:
1. Trách nhiệm:
a. Chịu trách nhiệm cho sự quản lý tài liệu ở tình trạng tốt.
b. Chịu trách nhiệm cho tính chính xác và sự xác thực của các báo cáo hàng tuần, hàng tháng.
c. Chịu trách nhiệm bảo quản hồ sơ
d. Chịu trách nhiệm về truyền thông nội bộ và giao tiếp với các bộ phận.
2. Quyền hạn: Tham mưu và đôn đốc liên quan đến tính hiệu lực của các hệ thống quản lý và yêu cầu của khách hàng.
HỆ QUẢ TỪ NHỮNG SAI SÓT - TÁC ĐỘNG CỦA CÁC QUYẾT ĐỊNH:
1. Các sai sót từ các báo cáo thống kê dẫn đến sai lệch kết quả, ảnh hưởng chất lượng thực tế của sản phẩm.
2. Các hồ sơ dùng để phục vụ điều hành hệ thống quản lý chất lượng và môi trường, phục vụ các đợt đánh giá nên luôn ở trạng thái sẵn có và tốt nếu không sẽ ảnh hưởng đến hệ thống và kết quả đánh giá.

Yêu cầu công việc

TRÌNH ĐỘ & KỸ NĂNG YÊU CẦU (TỐI THIỂU):
1. Trình độ:
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên
- Chuyên môn : Quản lý chất lượng và môi trường
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm về công tác quản lý chất lượng hoặc phụ trách ISO
2. Kỹ năng:
- Quản lý tiến độ công việc
- Thành thạo vi tính văn phòng.
CÁC PHẨM CHẤT CÁ NHÂN:
1. Tuân thủ chấp hành kỷ luật.
2. Công bằng
3. Trung thực
YÊU CẦU VỀ THỂ CHẤT & ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:
1. Thể chất: Đủ sức khỏe đề làm việc.
2. Môi trường điều kiện làm việc :
- Làm việc tại văn phòng, xưởng sản xuất và đi công tác bên ngoài khi có nhu cầu.
- Thời gian làm việc : Theo quy định của Công ty.
- Sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu đột xuất.
QUYỀN LỢI:
1. Tiền lương: Theo quy chế của Công ty.
2. Phụ cấp: Theo quy chế của Công ty
3. Đào tạo: Được tham gia một số khóa đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ.
4. Cơ hội thăng tiến: Được điều chuyển làm một công việc khác then chốt trong bộ phận.

Quyền lợi được hưởng

Tiền lương: Theo quy chế của Công ty
Đào tạo: Được tham gia một số khóa đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ
Cơ hội thăng tiến: Được điều chuyển làm một công việc khác then chốt trong bộ phận

Nộp hồ sơ liên hệ

Công ty TNHH Airspeed Manufacturing Việt Nam