Mô tả công việc

Mô tả công việc
 • Thường xuyên cập nhật các kỹ thuật công nghệ mới để kịp thời đáp ứng vào việc thiết kế và phát triển các ứng dụng CNTT.
 • Lập trình cho các ứng dụng CNTT liên quan các hệ thống.
 • Xác định và phân tích các yêu cầu của người dùng theo yêu cầu phát triển phần mềm liên quan.
 • Phân tích, thiết kế kiến trúc và lập trình phần mềm theo các dự án.
 • Phối hợp với các trưởng dự án ước lượng và xây dựng kế hoạch thực hiện.
 • Nâng cấp các ứng dụng CNTT.
 • Tham mưu và đề xuất các phương án cải tiến nâng cao khả năng đáp ứng của hệ thống phần mềm ứng dụng theo yêu cầu của các phòng ban nghiệp vụ liên quan.
 • Lập kế hoạch và lập trình, triển khai, cập nhật tính năng mới cho các ứng dụng hoặc sửa lỗi.
 • Thường xuyên cập nhật các kỹ thuật công nghệ mới để kịp thời áp dụng vào việc thiết kế và phát triển ứng dụng CNTT liên quan các hệ thống.
Job Description
 • Programming for IT applications related systems.
 • Analyze, design and program software according to projects.
 • Regularly update new technology techniques to promptly respond to the design and development of IT applications.
 • Identify and analyze user requirements according to related software development requirements.
 • Advise and propose plans to improve the responsiveness of the application software system according to the requirements of the relevant professional departments.
 • Plan and program, deploy, update new features for applications or fix bugs.
 • Coordinate with project leaders to estimate and develop implementation plan.
 • Upgrade IT applications.
 • Regularly update new technology techniques to promptly apply to the design and development of IT applications related to systems.

Yêu cầu công việc

* Giáo dục/Đào tạo
 • Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên, chuyên ngành CNTT.
 • Có khả năng sử dụng tốt Tiếng Anh trong công việc
* Kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ
 • Sinh viên mới ra trường hoặc đã có kinh nghiệm về lập trình.
 • Thành thạo một số công cụ và ngôn ngữ lập trình như: C, VB, ASP.Net, CSS, HTML, Javascript, jQuery, Java, PHP, IIS, Apache, Crytal report, ngôn ngữ phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động...
 • Có hiểu biết về hệ thống mạng và bảo mật.
 • Sử dụng thành thạo các hệ quản trị Cơ sở dữ liệu MSSQL, Oracle, MySQL.
 • Có khả năng sử dụng và quản lý một số Hệ điều hành: Windows; Windows Server; Linux.
* Yêu cầu khác:
 • Sẵn sàng, chủ động và sáng tạo
 • Có sức khoẻ tốt đảm bảo hoàn thành công việc được giao.

* Special Job Requirements:
 • College/University graduated or higher, IT majors
 • Ability to use English at work.
* Knowledge and technical skills
 • Knowledge of network systems and security.
 • Ability to use and manage Operating Systems: Windows; Windows Server; Linux
 • Proficient in using MSSQL, Oracle, MySQL database management systems.
 • Fresh graduate or have experience in programming.
 • Proficient in programming languages and tools such as: C, VB, ASP.Net, CSS, HTML, Javascript, jQuery, Java, PHP, IIS, Apache, Crystal report, application development language for mobile devices moving...
* Preference
 • Ready, proactive and creative.
 • Have good health to ensure completion of assigned work.

Quyền lợi được hưởng

 • Clear policy and regulation: Health insurance, social insurance, unemployment insurance...
 • Good chance to study and develop career path stably
 • In accordance with Company Policy

Nộp hồ sơ liên hệ

Công Ty Cho Thuê Tài Chính TNHH BIDV - Sumi Trust