Capgemini Vietnam

  • Địa điểm: 106 Nguyen Van Troi - Phu Nhuan District - HCMC
  • Website: www.capgemini.com,capgemini.com

Giới thiệu

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Quyền lợi nhân viên

Thưởng
Nghỉ phép

Danh sách việc làm

Senior Full-Stack Lead (Java, NodeJS + ReactJS)

Senior Full-Stack Lead (Java, NodeJS + ReactJS)

Thương lượng
Hồ Chí Minh
23/04/2023
Senior Data Engineer (Big Data, Hadoop, NoSQL)

Senior Data Engineer (Big Data, Hadoop, NoSQL)

Thương lượng
Hồ Chí Minh
12/04/2023
Senior Agile PM

Senior Agile PM

Thỏa Thuận
Hồ Chí Minh
16/04/2023
Senior Data Engineer Data Analyst,Python,SQL

Senior Data Engineer Data Analyst,Python,SQL

You'll love it
Hồ Chí Minh
19/04/2023
Senior Automation & Performance Tester

Senior Automation & Performance Tester

You'll love it
Hồ Chí Minh
20/04/2023
Golang Developer

Golang Developer

You'll love it
Hồ Chí Minh
20/04/2023
Senior Agile PM Project Manager/Scrum

Senior Agile PM Project Manager/Scrum

You'll love it
Hồ Chí Minh
20/04/2023
Cobol Developer

Cobol Developer

Thương lượng
Hồ Chí Minh
23/04/2023
Java Fullstack Developer

Java Fullstack Developer

You'll love it
Hồ Chí Minh
20/04/2023

Quyền lợi nhân viên

Thưởng
Nghỉ phép

Đăng tin tuyển dụng MIỄN PHÍ trên Joboko

Giải thưởng của chúng tôi: