CÔNG TY CỔ PHẦN IFF HOLDINGS

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Quyền lợi nhân viên

Thưởng
Nghỉ phép
CÔNG TY CỔ PHẦN IFF HOLDINGS
Cạnh tranh
Hồ Chí Minh
18/08/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN IFF HOLDINGS
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
17/08/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN IFF HOLDINGS
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
17/08/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN IFF HOLDINGS
Cạnh tranh
Hồ Chí Minh
05/08/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN IFF HOLDINGS
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
04/08/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN IFF HOLDINGS
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
04/08/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN IFF HOLDINGS
Thỏa thuận
Hồ Chí Minh
27/07/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN IFF HOLDINGS
9 Tr - 11 Tr VND
Hồ Chí Minh
16/08/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN IFF HOLDINGS
Thỏa thuận
Đà Nẵng, Quảng Nam
26/07/2024

Giải thưởng
của chúng tôi

Top 3

Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.

Top 15

Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.

Top 10

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.

Giải Đồng

Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.