CÔNG TY TNHH DV ĂN UỐNG HOÀNG TÂM

Địa điểm: TK 22/1 NGUYỄN CẢNH CHÂN

Quyền lợi nhân viên

Thưởng
Nghỉ phép
CÔNG TY TNHH DV ĂN UỐNG HOÀNG TÂM
8 - 10 triệu
Hồ Chí Minh
04/08/2024
CÔNG TY TNHH DV ĂN UỐNG HOÀNG TÂM
8 Tr - 9,5 Tr VND
Hồ Chí Minh
16/08/2024
CÔNG TY TNHH DV ĂN UỐNG HOÀNG TÂM
19 Tr - 24 Tr VND
Hồ Chí Minh
24/07/2024
CÔNG TY TNHH DV ĂN UỐNG HOÀNG TÂM
5 Tr - 5,5 Tr VND
Hồ Chí Minh
22/07/2024
CÔNG TY TNHH DV ĂN UỐNG HOÀNG TÂM
6 Tr - 8,5 Tr VND
Hồ Chí Minh
28/07/2024
CÔNG TY TNHH DV ĂN UỐNG HOÀNG TÂM
6 Tr - 9 Tr VND
Hồ Chí Minh
11/08/2024
CÔNG TY TNHH DV ĂN UỐNG HOÀNG TÂM
16 Tr - 22 Tr VND
Hồ Chí Minh
11/08/2024
CÔNG TY TNHH DV ĂN UỐNG HOÀNG TÂM
Cạnh tranh
Hồ Chí Minh
22/07/2024
CÔNG TY TNHH DV ĂN UỐNG HOÀNG TÂM
9 Tr - 11 Tr VND
Hồ Chí Minh
03/08/2024

Giải thưởng
của chúng tôi

Top 3

Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.

Top 15

Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.

Top 10

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.

Giải Đồng

Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.