CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Công ty và thực hiện theo các bước sau:

+ Bước 1: Thành viên phản ánh về dịch vụ website cung cấp, trả thông tin đăng tải về việc làm không chính xác... qua email: quanly@vn.joboko.com.

+ Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng hoặc Bộ phận Kinh doanh của Công ty sẽ tiếp nhận các phản ánh của thành viên. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.

+ Bước 3: Tuy theo mức độ sai phạm Công ty sẽ đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Trong trường hợp 2 bên không đi đến được tiếng nói chung qua thương lượng. Công ty sẽ đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật. vn.joboko.com, người tuyển dụng và người tìm việc có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người tìm việc hoặc người tuyển dụng liên quan đến các nội dung công việc đăng tải trên website vn.joboko.com.

Thời gian giải quyết khiếu nại trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Gửi khiếu nại tại địa chỉ :

Công ty Cổ phần Joboko Toàn Cầu

Địa chỉ: Tầng 23, tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội;

Điên thoại: 0598.266.888;

Email: quanly@vn.joboko.com.

Vn.joboko.com tôn trọng và  nghiêm  túc  thực  hiện  các  quy định  của  pháp  luật  về  bảo vệ quyền lợi của người  tìm việc. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin tuyển dụng trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nội dung công việc. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm người tìm việc, người tuyển  dụng sẽ phải có vai trò trách nhiệm   trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người tuyển dụng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc  đang  gây mâu  thuẫu  với  người tìm việc. Đối với vn.joboko.com sẽ có trách cung cấp  những  thông  tin  liên  quan  đến người tìm việc và người tuyển dụng nếu được một trong hai bên (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi người tìm việc, người  tuyển dụng đã  giải  quyết  xong tranh  chấp phải  có  trách nhiệm báo lại cho ban quản trị  vn.joboko.com.  Trong  trường  hợp  giao  dịch  phát  sinh  mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người tuyển dụng: vn.joboko.com sẽ có biện  pháp cảnh  cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có  thẩm  quyền  tùy  theo  mức  độ  của  sai  phạm. vn.joboko.com sẽ chấm dứt và  gỡ bỏ toàn bộ tin bài về nội dung công việc của người tuyển dụng đó trên vn.joboko.com.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người tìm việc, người tuyển dụng, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

Giải thưởng của chúng tôi: