Công ty Cổ phần Đầu tư Liên doanh Việt Anh

Địa điểm: Công ty CP Đầu Tư Liên Doanh Việt Anh - Cụm CN Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội

Quyền lợi nhân viên

Thưởng
Nghỉ phép
Công ty Cổ phần Đầu tư Liên doanh Việt Anh
Trên 15 Tr VND
Hà Nội
05/07/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Liên doanh Việt Anh
12 Tr - 15 Tr VND
Hà Nội
31/07/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Liên doanh Việt Anh
7 Tr - 12 Tr VND
Hà Nội
30/06/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Liên doanh Việt Anh
10 Tr - 30 Tr VND
Đồng Nai
30/06/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Liên doanh Việt Anh
6 Tr - 9 Tr VND
Hà Nội
30/06/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Liên doanh Việt Anh
Trên 12 Tr VND
Hà Nội
05/07/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Liên doanh Việt Anh
9 Tr - 15 Tr VND
Hà Nội
05/07/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Liên doanh Việt Anh
Cạnh tranh
Hà Nội
30/06/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Liên doanh Việt Anh
15 Tr - 20 Tr VND
Hà Nội
30/06/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Liên doanh Việt Anh
10 Tr - 15 Tr VND
Hà Nội
15/07/2024

Giải thưởng
của chúng tôi

Top 3

Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.

Top 15

Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.

Top 10

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.

Giải Đồng

Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.