Mô tả công việc

lenght :2995
after cut:1394
number words cut:1393
1394
● Tư vấn và ghi danh:
− Tìm kiếm, xây dựng & phát triển nguồn khách hàng tiềm năng.
− Ghi nhận và tìm hiểu nhu cầu của học viên trong quá trình chăm sóc học viên.
− Tư vấn chương trình đào tạo phù hợp.
− Thực hiện hỏi thi xếp lớp cho nhóm học viên Mẫu Giáo, Tiểu Học khi có yêu cầu (sẽ được đánh
giá năng lực tiếng Anh & tham gia các buổi đào tạo được thực hiện bởi Regional TQM).
● Công tác quản lý, chăm sóc học viên trong khóa học:
− Theo dõi tình hình học tập của học viên và thực hiện các dịch vụ chăm sóc học viên (ôn bài,
kiểm tra bài tập, đón trả học viên, in ấn tài liệu học tập, tổ chức thi cử...)
− Là kênh liên lạc chính với phụ huynh về tình hình học tập, chuyên cần và kỷ luật của học viên.
− Theo dõi file mở lớp, liên lạc mời
phụ huynh/ học viên tái ghi danh theo cấp lớp chuyên trách,
đảm bảo đúng tiến độ và đạt mục tiêu về cuộc gọi chăm sóc học viên & số lượt tái ghi danh (KPI).
− Chuẩn bị tài liệu, danh sách học viên, điểm thi, nội dung nhận xét học viên cho lịch họp phụ
huynh tại cơ sở theo hướng dẫn của cấp quản lý.
− Ghi nhận, xử lý và báo cáo với cấp quản lý trực tiếp về các phát sinh liên quan đến học viên/
phụ huynh.
● Công tác phối hợp bộ phận Event và Marketing:
− Thông báo cho học viên và phụ huynh các hoạt động ngoại khóa, hội thảo và thông tin du học
nhằm thu hút học viên mới và chăm sóc học viên đang học.
− Tham gia các hoạt động ngoại khóa và hội thảo được tổ chức trong và ngoài cơ sở. Công tác
hành chính và thu ngân.
− Tham gia hoạt động tổ chức thi Quốc tế cho học viên theo lịch được phân công.
● Khác: Tổng hợp báo cáo & các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Xem thêm ..
Đóng lại

Yêu cầu công việc

− Giới tính: Nữ
− Tuổi: 24 - 36
− Bằng cấp: Đại học / Cao đẳng
− Chuyên môn: các ngành Khoa học xã hội nhân văn, Sư phạm, Kinh tế...
− Số năm kinh nghiệm: 02 năm kinh nghiệm về chăm sóc khách hàng, tư vấn tuyển sinh.
− Trình độ Anh ngữ: Tương đương TOEIC 500 trở lên
− Trình độ vi tính: Có trình độ chuyên môn về IT (đối với NV đảm nhiệm công tác quản lý dữ liệu)
− Yêu cầu khác: Khả năng tổ chức, lên kế hoạch tốt, chính xác; Khả năng tư vấn.

Nộp hồ sơ liên hệ

Anh văn hội Việt Mỹ VUS Miền Bắc