- Giám sát công tác thi công nội thất

- Theo dõi tiến độ, đảm bảo về tiến độ và chất lượng công trình

- Theo dõi các công việc thực hiện tại công trình. Xây dựng kế hoạch & triển khai biện pháp thi công cho các tổ thực hiện.

- Đôn đốc, phối hợp các đội nhóm thực hiện tại công trình.

- Báo cáo tình trạng thi công hang ngày tại công trình cho Quản lý dự án/ Giám đốc (tiến độ, chất lượng, khối lượng). Cảnh báo các vấn đề liên quan đến chất lượng, khối lượng và tiến độ công trình.

- Mọi chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Nộp hồ sơ liên hệ

Contech Group

Công ty cổ phần Contech Group