JobOKO gia hạn thời gian nộp bài, mở rộng đối tượng dự thi "CV PRO CONTEST"

24/12/2021 15:00

Với những cập nhật mới sẽ tạo cơ hội cho thí sinh thể hiện khả năng sáng tạo của mình cũng như chuẩn bị bài dự thi một cách trọn vẹn.

Giải thưởng
của chúng tôi

Top 3

Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.

Top 15

Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.

Top 10

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.

Giải Đồng

Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.